پلاستر رنگی

توضیحات :

این پودر با پایه سیمان بوده و جهت اجرای پلاستر به صورت دستی( تخته ماله ) و یا پاشش با دستگاه پاشش دستی ( تگری) مناسب میباشد .
رنگهای بکار رفته در این ملات معدنی بوده و در مقابل عوامل جوی پایداروتغییر رنگ نمیدهند . این پودر در 12 رنگ قابل عرضه میباشد .

روش اجرا :

برای ساخت و آماده کردن این ملات 20% وزن پودر خشک به آن آب اضافه کرده و خوب ورز دهید و قبل از شروع کار نیز سطح کار را مرطوب نمایید .پس از اتمام کار نیز تا 4 روز ابدهی شود .

بسته بندی و مقدار مصرف:

مقدار مصرف در حالت پاشش 5-6 کیلوگرم و برای حالت تخته ماله 8 کیلوگرم در هر متر مربع میباشد.
این پودر در بسته های 25 کیلو گرمی عرضه میگردد .

توصیه : ملات رنگی ساخته شده ار این پودر بر روی کلیه سطوح ساختمان قابل اجرا میباشد اما برای مصرف بهینه سطح زیر کار را سیمان کرده و روی سیمان صاف این ملات را اجرا نمایید .