پودر بند کشی

توضیحات :

این پودر با پایه سیمان بوده و در 12 رنگ جهت بند کشی نماهای آجری ، کاشی کاری سنتی ، سنگ کاری و درز بندی کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد .
این پودر آب بند و برای درز بندی مناسب بوده و با توجه به استفاده از رنگهای معدنی در آن استفاده از این ملات در نماهای بیرونی و داخلی امکان پذیر و تغییری دررنگ آن در اثر نور آفتاب و عوامل جوی بوجود نمی آید .

روش اجرا :

 

بسته بندی و مقدار مصرف:

در بندکشی آجر با ضخامت بند 6 تا 14 میلیمتر مقدار مصرف بین 5/1 تا 3 کیلوگرم و برای کاشی و سرامیک بسته به ابعاد بین 1 تا 5/1 کیلوگرم برای هر متر مربع میباشد .
این پودر در بسته بندی های 5/1 ، 5 و 25 کیلوگرمی عرضه میگردد.