گروت منبسط شونده

توضیحات :

این ملات با پایه سیمان انبساط کنترل شده ای دارد و هرگز منقبض نمیشود و برای پر کردن حفره ها ، فضای خالی زیر ماشین آلات و صفحه ستونها به کار میرود . این محصول مقاومتی بالای 600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع دارد .

روش اجرا :

به دستور العمل و بروشور همراه بسته توجه و عمل گردد .

بسته بندی و مقدار مصرف:

این محصول دربسته بندی 25 کیلوگرمی عرضه میگردد و برای 1 متر مکعب حدود 2000 کیلوگرم گروت لازم است .